Siirry sisältöön

VANTAAN VAPAALA SAA UUDEN PÄIVÄKODIN

Vapaalan uusi päiväkoti vastaa Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Uusi päiväkoti korvaa päiväkotikäytöstä poistuvan Virtatien päiväkodin tilat sekä vuonna 1970 rakennetun Vapaalan päiväkodin, joka on käyttöikänsä päässä ja jota ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa korjata. Vantaan kaupunki vuokraa uuden kohteen sopimuksen mukaan vähintään kesään 2032 saakka.

Uusien tilojen tulee olla Vantaan kaupungin linjausten mukaisesti turvalliset sekä terveelliset. Kaupunki on menossa kohti Green Deal-tavoitteita. Vähäpäästöinen rakentaminen kuten energiatehokkuus on yksi huomispäivän avainsanoista, kertoo Annika Varsio, Vantaan kaupungin tilakeskuksen rakennuttamisen projektipäällikkö.

Teollisesti rakennetut teräsmoduulit ovat rakenteeltaan erittäin tiiviitä, jonka ansiosta rakennusten lämmittämiseen kuluu normaalia vähemmän energiaa. Tehdasvalmisteisista teräsmoduuleista koottu rakennus on laadukas, energiatehokas ja edullinen verrattuna perinteisesti paikalleen rakennettuun päiväkotiin.

Fixcelin modulaarinen rakennustekniikka soveltuu tämän kaltaiseen nopeaan tarpeeseen erinomaisesti, koska moduulien rakentaminen on mahdollista aloittaa samaan aikaan tontilla tapahtuvien maanrakennustöiden kanssa. Teräsmoduulit rakennetaan lähes valmiiksi Fixcelin Hämeenlinnan tehtaalla sääolosuhteilta suojassa, jossa myös laadunvalvontaan pystytään panostamaan paremmin, kommentoi Annika Varsio.

Uudessa päiväkodissa toteutuvat niin tilaajan kuin käyttäjienkin tarpeet

Päiväkoti tehdään käyttäjien tarpeet huomioiden, joten Fixcelin rakennussuunnitelmassa täyttyvät niin tilasuunnittelun tarpeet kuin toivottu laatukin. Ja jotta pystytään takaamaan mahdollisimman turvallinen liikkuminen ympäristössä, suunnittelussa otettiin huomioon lasten liikkuminen niin koululta kuin päiväkodilta lähialueille.

Yhteistyössä suunnittelemalla saadaan tilat, jotka tyydyttävät mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita. Myös värimaailmat ja materiaalit toteutetaan käyttäjien toiveita kuunnellen, ilakoi Annika Varsio.

Rakennuksen tilat on sijoiteltu siten, että kaikille käyttäjille yhteiset tilat ovat rakennuksen keskiössä. Rakennuksen molemmissa kerroksissa on selkeä keskikäytävä, joka mahdollistaa niin lyhyet yhteydet toimintojen välillä kuin jokaisen kotialueen yksityisyyden ja rauhankin. Keskikäytävältä sekä jokaiselta kotialueelta on suora näköyhteys pihalle, joka puolestaan helpottaa valvontaa ja lisää näin pienten käyttäjien turvallisuutta päiväkodin alueella.

Maanrakennustyöt aloitetaan pian ja ensimmäisten moduulien on tarkoitus saapua tontille ennen juhannusta. Uusi 1500 m2 päiväkoti valmistuu 140 lapselle elokuussa 2022.

 

Vapaalan päiväkoti mediassa

Vantaan Sanomat

Rakennuslehti

Lue muista Vantaan kohteistamme -> Kaivokselan koulu sekä Vantaan puhdastilakoulu

Kuva on tarjouksen pohjalta tehty alustava havainnekuva Vapaalan päiväkodista.