Suomen ensimmäinen siirtokelpoinen puhdastilakoulu rakentuu Vantaalle

Fixcel Group rakentaa Vantaalle Simonkylän koulun läheisyyteen Suomen ensimmäisen siirtokelpoisen puhdastilakoulun joulukuussa 2019.

Vantaa on todennut keväällä 2019 sekä opetuslautakunnassa että kaupunginvaltuustossa välittömän tilatarpeen sisäilmaongelmista kärsiville oppilaille. Vaatimuksena on ollut kokonainen koulu, joka pystyy tarjoamaan puhtaat ja terveelliset tilat noin 50 oppilaalle.   

Fixcel HealthySpace -konseptin alla toteutettava kouluhanke on Fixcel Groupin ydinosaamista. Kaikki tulevassa koulussa käytettävät materiaalit ovat huolella valittuja, tutkittuja ja niiden päästöluokitukset ovat merkittävästi tiukemmat kuin yleisesti rakennusmateriaaleilta vaadittu M1-luokitus. Lisäksi orgaaniton runkorakenne on päästötön ja epäsuotuisa mikrobikasvustolle.

Vaikka Fixcel Groupin aiemmat kohteet on toteutettu myös puhtaan sisäilman ehdoilla, on tämä kyseinen hanke kokonaisuudessaan erittäin merkittävä myös kansallisella tasolla. Nyt on kuntasektorilla otettu jälleen suuri askel taistelussa puhtaan sisäilman puolesta ja Fixcelillä on kunnia olla tässä taistelussa mukana!

Suomen suurin siirtokelpoinen sairaala Seinäjoen Lastensairaala on valmistunut

Fixcel Group luovutti uusimman kohteensa Seinäjoen Lastensairaalan väistötilat syyskuun lopussa uusille käyttäjilleen.

3000m2 täysipainoinen sairaalarakennus on Suomen suurin siirtokelpoinen sairaalarakennus. Näin mittavan terveydenhuollon kohteen rakentaminen laadukkaasti nopeassa aikataulussa kertoo paljon Fixcel Groupin kyvystä tehdä puhtaan sisäilman rakennuksia toimialasta riippumatta ja laadusta tinkimättä.

Tuusulan Riihikallion koulun väliaikainen koulurakennus valmistui

Oppilaat pääsivät aloittamaan uuden lukukauden uuden opetussuunnitelman mukaisissa tiloissa. Sisäilmasta herkistyneiden ihmisten runsaasta määrästä johtuen tilojen sisäilman laatuun sekä rakennusmateriaalien päästöttömyyteen kiinnitettiin huomiota väliaikaisia tiloja hankittaessa.

Kasvava Fixcel uudistaa johtonsa

Puhtaan sisäilman rakennuksia valmistavan Fixcel Group Oy:n toimitusjohtajaksi on nimetty Anders Gylling sekä myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi on nimetty Mika Jaatinen 1.4.2019 alkaen. Vastuullisena johtajana toiminut Jussi Paavoseppä jatkaa yhtiön palveluksessa ja hallituksen jäsenenä.