Siirry sisältöön

Solakallion koulu

Mikkolankuja 6  I  00680 Helsinki

> Pinta-ala: 2056 m2, esteettömät tilat kahdessa kerroksessa
> Toimitusaika: 4 kk (08-12/2019)

Solakallion erityiskoulun väistötilat valmistuivat joulukuussa 2019 Pakilaan, yhdelle Helsingin korkeimmista kohdista. Solakallion koulussa opiskelee pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita, jotka ovat kehitysvammaisia ja/tai autisminkirjon henkilöitä. Oppilaiden erityistarpeet vaikuttivat erittäin paljon koulurakennukselle esitettyihin vaatimuksiin ja rakennushankkeen yhtenä tavoitteena olikin toteuttaa erityislapsille mahdollisimman hyvin soveltuvat tilat.

Väistökoulu päätettiin toteuttaa Fixcel Groupin modulaarisena ja siirtokelpoisena rakennuksena. Fixcelin patentoituihin teräskennoihin perustuva rakennustekniikka tarjoaa mahdollisuuden muokata rakennusta tilatarpeen mukaisesti moduuleita lisäämällä tai poistamalla. Teräsrunkoinen rakennus on myös erittäin sisäilmaturvallinen, sillä teräs ei tarjoa kasvualustaa homeelle tai mikrobistolle.

Käyttäjien tarpeisiin perustuvaa tilasuunnittelua

Solakallion koulun oppilaat kaipaavat ympärilleen kodinomaisuutta ja pienimittakaavaisuutta. Tästä syystä koulurakennus suunniteltiin kahteen kerrokseen yhdeksän toiminnallisen solun ympärille. Kussakin solussa on aulamainen kokoontumistila, yleisopetuksen tila ja siihen yhdistettävissä oleva jakotila, sekä pieni eriyttämistila yhden oppilaan opetuksen eriyttämiseksi. Oppilaat kulkevat rakennukseen neljän sisäänkäynnin kautta.

Erityislasten tarpeet pyrittiin huomioimaan tilojen asettelun lisäksi myös muissa ratkaisuissa. Käytävät ja oviaukot haluttiin toteuttaa tilavina, jotta tiloissa liikkuminen olisi helppoa myös apuvälineiden kanssa. Värimaailman toivottiin tukevan oppilaiden tilanhahmotusta ja oppimistilan ja siellä tapahtuvan toiminnan yhdistämistä. Käyttäjillä oli lisäksi runsaasti muita pieniä ja suuria tarpeita, jotka uudessa rakennuksessa toteutettiin. Näihin lukeutuvat muun muassa pintamateriaaleihin, kurkistusikkunoihin, ovien lukkoihin, tilojen puhdistukseen ja langattomaan verkkoon liittyviä toiveita.

Koulun saattoliikenteen mahdollistaminen vaati myös suunnittelua, sillä iso osa oppilaista saapuu kouluun autokuljetuksella. Saattoliikennepaikalle tarvittiin riittävä määrä autopaikkoja lapsia odottaville autoille, sekä kulkureitit, joita pitkin oli mahdollista siirtyä turvallisesti autolta kouluun, sekä toisin päin.

Erityishuomiona aistiärsykkeet

Solakallion erityiskoulun oppilaiden joukossa on runsaasti lapsia, jotka saattavat kokea aistiärsykkeet erityisen voimakkaasti, tai erityisen häiritsevinä. Heidän opiskelurauhansa varmistamiseksi kiinnitettiin erityisesti huomiota rakennuksen äänieritykseen ja -vaimennukseen.

Rakennukseen toteutettiin myös yksi aistitila, sekä kaksi aistitonta tilaa. Aistitila on tavallinen, rauhallinen huonetila, jossa oppilaan aisteja voidaan viritellä erilaisella toiminnalla. Aistittomat tilat eli ns. harmaat huoneet taas ovat tiloja, jotka ovat suljettavissa valolta, ääniltä ja muilta ulkoisilta ärsykkeitä.

Oppilaat rauhallisempia uusissa tiloissa

Solakallion koulu on toiminut uusissa tiloissa nyt lähes vuoden. Rakennusprojektin aikataulu oli tiukka, mutta käyttäjät ovat uusiin tiloihin hyvin tyytyväisiä.

– Jouduimme todella nopealla aikataululla miettimään väistötiloja. Fixcel Group valikoitui väistötilan toimittajaksi ja pääsuunnittelijaksi tarjouskilpailun kautta ja saimme olla vahvasti mukana prosessissa. Aikaa suunnittelulle oli vain muutama kuukausi, erityisopettaja ja tuolloin koulun rehtorin sijaisena toiminut Johanna Helenius muistelee.

Helenius kiittelee Fixcel Groupia siitä, että koulu sai osallistua vahvasti suunnitteluvaiheeseen ja että heitä todella kuunneltiin.

– Olen toiminut erityisopettajana autisminkirjon parissa 13 vuotta, joten minulla on pitkä kokemus siitä, mitä koululla tarvitaan. Meillä oli suuret haaveet siitä, minkälainen olisi unelmien koulu, mikä vastaisi kehitysvammaisen autisminkirjoisen oppilaan tarpeita. Otimme siis suunnittelussa suuresti muun muassa akustiikan ja valaisuolosuhteet huomioon, Helenius huomauttaa.

Oppilaat ovat viihtyneet uusissa tiloissa erittäin hyvin.

– Rakennuksen äänimaailma, lämpötila ja valo-olosuhteet saavat aikaan sen, että oppilaamme ovat paljon rauhallisempia täällä kuin vanhoissa tiloissa. Parasta koko projektissa oli se, että pääsimme nimenomaan meidän oppilaitamme varten suunniteltuihin tiloihin ja heille luotuun ympäristöön, Helenius summaa.