Siirry sisältöön

Pakilan ala-aste ja Havukan päiväkoti

Paloheinäntie 40  I  00670 Helsinki

> Pinta-ala: 4130 m2, esteettömät tilat kahdessa kerroksessa
> Toimitusaika: 5 kk (03–07/2020)

Pakilan ala-asteen ja Havukan päiväkodin väliaikaiset tilat valmistuivat Helsingin Pakilaan heinäkuun lopussa vuonna 2020. Rakennus on osa monivuotista Pakilanpuiston Allianssi -hanketta, jossa alueen koulu- ja päiväkotitiloja uusitaan ja perusparannetaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koulupaikkoja, sekä nostaa niiden toimivuus, turvallisuus ja energiatehokkuus uudelle tasolle.

Tavoitteena muunneltavat ja toimivat tilat

Pakilaan toteutettu, siirtokelpoinen ja muuntojoustava rakennus on kooltaan 4130 m2. Viidensadan oppilaan väistökoulussa toimivat luokat ensimmäisestä kuudenteen ja myöhemmin myös päiväkoti.

Kaksikerroksisen rakennuksen suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota tilojen toimivuuteen ja monikäyttöisyyteen, sillä tilojen haluttiin soveltuvan aikaisempaa paremmin uuden opetussuunnitelman- ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen. Rakennuksesta löytyy muun muassa yleisiä opetustiloja, käsityö- ja kuvataidetiloja, musiikin opetuksen tiloja ja kirjasto.

Opetustilat ovat jaettu viiteen soluun, josta kustakin löytyy avointa ja muunneltavaa opetusaulatilaa, ryhmätyötiloja, intensiivisen työn tiloja sekä varasto. Tilaajan toiveissa oli, että tilat olisivat helposti valvottavia ja muunneltavia ja tästä syystä soluista löytyy runsaasti lasiseiniä ja yhdistelymahdollisuuksia. Koulussa opiskelevia, painotetun musiikin ryhmiä varten toteutettiin myös tavallista paremmalla äänieristyksellä varustettu solu, jonka tilat suunniteltiin erityisesti musiikin opetusta tukeviksi.

Monikäyttöinen liikuntasali toteutettiin modulaarisesti

Pakilaan toteutettiin myös modulaarisesti rakennettu, lähes 300-neliöinen liikuntasali näyttämöineen. Laaja, avonainen tila vaati erillisen kantavan rungon, joka toteutettiin tässä kohteessa moduuleita yhdistävällä palkki- ja pilarirakenteella.

Liikuntasalin haluttiin olevan useiden ryhmien käytettävissä samaan aikaan ja tämän mahdollistamiseksi sali on jaettavissa lohkoiksi jakoverholla. Myös näyttämö on erotettavissa omaksi tilakseen, jolloin esimerkiksi musiikkiryhmillä on mahdollisuus harjoitella samaan aikaan, kuin sali on urheilukäytössä.

Suuri liikuntasali palvelee ensisijaisesti koulun tarpeita, mutta mahdollistaa myös monenlaisen vapaa-ajan toiminnan järjestämisen alueen asukkaille.

Alueelle sopivaa arkkitehtuuria

Pientaloalueella sijaitsevan rakennuksen haluttiin sulautuvan kauniisti ympäristöönsä ja siksi sen väritykseen valittiin ympäröivien rakennusten sävyjä. Lasiset aulaosat jakavat rakennuksen pientaloalueen mittakaavaan sopivaksi ja suuret ikkunat lisäävät ilmavuuden tuntua.

Energiatehokkuus on huomioitu kaikissa rakennusratkaisuissa ja varmistettu kohteen valmistuttua energialaskelmilla. Pakilan rakennus on energiatehokkuudeltaan A-luokkaa.