Siirry sisältöön

Lisää tehoja terveydenhuoltoon – toimitilojen optimointi on alihyödynnetty mahdollisuus

Sotepuolen rakentamisessa ei pitäisi tehdä enää yhtäkään rakennusta, jota ei ole mahdollista hyödyntää monihuonemallin toteuttamiseen. Monihuonemallin, eli niin kutsutun vetoketjumallin käyttöönotto on loistava tapa tuottavuuden parantamiseen, jonojen purkamiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Nykyiset sotetilat on useimmiten rakennettu siten, että toiminta joutuu sopeutumaan tiloihin, vaikka todellisuudessa tilojen tulisi sopeutua toimintaan.

Terveydenhuollossa yleistyvä monihuonemalli tarkoittaa toimintatapaa, jossa lääkärit ja hoitohenkilöstö liikkuvat tehokkaasti huoneiden välillä asiakkaiden pysyessä paikallaan. Monihuonemallissa asiakasta ei juoksuteta ammattilaiselta toiselle, vaan kaikki potilaan aika käytetään tehokkaasti hoitoketjuihin.

Kun terveydenhuollon tehokkuutta pyritään parantamaan, tulisi toimintatapoja ja tiloja tarkastella rohkeasti kriittisin silmin. Lisätehojen tiristäminen henkilökunnasta tai palveluiden laadusta ei ole kestävää. Oikeanlaisten toimitilojen taas on arvioitu parantavan hammashoitoloiden ja terveyskeskusten tuottavuutta jopa 20-30 %. Toimitilojen optimointi kasvattaa myös henkilöstön työhyvinvointia, lisää työssäjaksamista ja mikä tärkeintä, myös hoidon saatavuus paranee merkittävästi. Miksi siis rakentaisimme enää yhtäkään toimimatonta hammashoitolaa tai terveyskeskusta?

Monihuonemallin käyttäminen on tehokkuuden lisäksi myös kustannuskysymys. Haastavan kevään jälkeen kunnissa kasvava hoitovelka lisää painetta tehokkuuden parantamiseen. Paremmat toimitilat, tehokkaat toimintamallit ja aito digitalisaatio muodostavat keihäänkärjen, jolla hoitovelkaa tulisi lähteä purkamaan. Ratkaisut ovat saatavilla, jos vaan uskallamme tarttua niihin.

Fixcel on tänä keväänä konseptoinut monihuonemallin ja joustavan toiminnan mukaiset toimitilat perusterveydenhuollolle sekä suun terveydenhuollolle. Mallitilat on optimoitu mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön – potilaiden tai hoitohenkilökunnan tarpeita unohtamatta. Tulevaisuudessa toimitilojen tehokkuus tulee olemaan keskeinen tekijä terveydenhuollon rakennuksia suunniteltaessa. Me teemme tästä visiosta totta jo tänään.

 

Joona Iso-Lotila

Asiakkuusjohtaja