Siirry sisältöön

Jätehuoltomme vuonna 2020 oli täysin hiilineutraali

Olemme ylpeitä voidessamme tiedottaa, että jätehuoltomme vuodelta 2020 oli täysin hiilineutraali!

Käynnistimme vuosi sitten hankkeen jätemäärämme pienentämiseksi, sekä kierrätysasteen nostamiseksi. Vaikka pääasiallisesti tehtaalla tapahtuva rakennustapamme mahdollistaa materiaalien tehokkaan ja lähes hukattoman käytön, oli tilanteessa silti parannettavaa. Raivasimme ja hävitimme varastoihin jääneet ylimääräiset jätteet ja kemikaalit, sekä sitouduimme tehokkaampaan jätehuoltoon. Kumppaniksemme hankkeeseen valikoitui Lassila & Tikanoja.

Vuoden 2020 aikana onnistuimmekin nostamaan kierrätysastettamme 11 % sekä vähentämään sekajätteen määrää 69 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jätteen kokonaismäärä laski 5 %.

L&T:n Hiilineutraali jätehuolto -palvelun kautta saimme kompensoitua syntyneiden jätteiden päästöt Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden avulla. Näin ollen jätehuoltomme oli vuoden 2020 osalta täysin hiilineutraali.

Tehdaspäällikkö Jukka Toivonen on tilanteeseen tyytyväinen, vaikka kehitettävää riittää vielä jatkossakin.

”Rakennusala on yksi merkittävimmistä jätteiden tuottajista Suomessa. Me Fixcelillä haluamme muuttaa tilannetta ja toimia omalta osaltamme vastuullisemmin. Jätemäärien vähentäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäaikaista sitoutumista, mutta muutoksista syntyvä positiivinen ympäristövaikutus on panostuksen arvioinen.”

Vuoden 2021 aikana kierrätysastetta on tarkoitus nostaa ja jätemääriä vähentää entisestään. Toimenpiteiden suunnittelussa tullaan hyödyntämään L&T:n asiantuntijoita. Omaa henkilökuntaa, sekä urakoitsijoita tullaan kouluttamaan jäteasioiden osalta. Tehtaalla syntyvälle jätteelle tullaan tuottamaan tarkemmat lajitteluohjeet ja kierrätysastioita tullaan lisäämään lähemmäs jätteiden syntypaikkoja.