Siirry sisältöön

Fixcelin ratkaisulla tilapäinen koulurakennus Tuusulaan

Uuden opetussuunnitelman mukaiset väliaikaiset koulutilat valmistuvat heinäkuun 2019 loppuun mennessä uutta lukukautta varten. Tilat ovat käytössä ainakin neljä vuotta.

Riihikallion koulu on 650 oppilaan yhtenäiskoulu Etelä-Tuusulassa. Koulussa on vuosien mittaan suoritettu kunto- ja sisäilmatutkimuksia sekä niiden pohjalta on tehty useita korjaustoimenpiteitä. Viimeisimmän kuntotutkimusraporttiin perustuen koululla on kesän ja syksyn 2018 aikana tehty merkittäviä korjauksia, mutta tehdyistä toimenpiteistä huolimatta oppilaiden ja henkilökunnan oireilu tiloissa on jatkunut edelleen.

Tuusulan kunnan Tilapalvelut on yhdessä Kasvatus- ja sivistystoimen sekä WSP Finland Oy:n kanssa laatinut Riihikallion koulukiinteistöstä strategisen kehittämissuunnitelman, tavoitteenaan selvittää nykyisen koulurakennuksen ja -tontin kapasiteetti sekä kehittämisedellytykset. Kehittämissuunnittelun tuloksena tontille esitetään rakennettavaksi uusi koulurakennus sekä liikuntapuisto. Vanha koulu tullaan purkamaan joko kokonaan tai osittain.

Puhtaan sisäilman rakennuksia valmistava Fixcel Group toimittaa väliaikaiset tilat Riihikallion koululle uuden koulun rakentamisen ajaksi. Väliaikaiset tilat valmistuvat heinäkuussa 2019 ja ovat käytössä uuden koulun valmistumiseen asti. Siirrettävä, tilapäinen, kaksikerroksinen koulurakennus on kooltaan noin 2000 m2 ja se on mitoitettu 450 oppilaalle.

”Koulussa työskentelevien ja opiskelevien, sisäilmasta herkistyneiden ihmisten runsaasta määrästä johtuen pyrimme kiinnittämään erityistä huomiota myös hankittavien väistötilojen sisäilman laatuun sekä rakennusmateriaalien päästöttömyyteen. Painotimme myös sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden arvoa hankinnan Laatupisteytyksessä”, kertoo Tuusulan kunnan hankesuunnittelija Mikko Heikkilä.

Väliaikaisiin tiloihin toteutetaan uudenlainen oppimisympäristö, jossa on paljon avointa tilaa. Avoimessa tilassa on erilaisia, yhteisopettajuuden sallivia työtiloja, kuten esimerkiksi yksilö-, pari-, ja ryhmätyöskentelyyn sekä esiintymiseen soveltuvia tiloja. Varsinaisia käytäviä ja erillisiä auloja ei ole vaan kaikki tilat ovat yhteistä oppimistilaa.

”Riihikallion koulun hankkeen tarkoituksena on toimittaa terveellinen ja turvallinen koulurakennus. Mukana Fixcelin koulurakennuksia suunnittelemassa on ollut arkkitehtien lisäksi pedagogian ammattilaisia. Näin pystymme varmistamaan uuden opetussuunnitelman mukaiset, oppimista inspiroivan ja tukevan ympäristön koulun oppilaille ja opettajille”, kertoo Fixcelin perustaja Jussi Paavoseppä.

Fixcelillä on työn alla ja suunnitteilla useita projekteja pääkaupunkiseudulla sekä maakunnissa. Syyskuussa valmistuu muun muassa lastentautien väistötila Seinäjoen keskussairaalalle.