Siirry sisältöön

Fixcel Group voitti Kaivokselan koulun rakennushankkeen

Fixcel Group on voittanut Vantaan Kaivokselan lisäkoulun rakennushankkeen. Rakentaminen Kaivokselassa alkaa nopealla aikataululla, sillä uusi koulu on määrä saada käyttöön jo syyslukukaudeksi 2021. Vantaan Kaivokselan nykyisen koulun tilat eivät riitä vastaamaan oppilasmäärän kasvuun. Myös uuden opetussuunnitelman toteutukseen tarvitaan tiloja.

”Kaivokselassa oppilasmäärä on kasvanut nopeasti. Päädyimme vuokraamaan paviljonkikoulun, jotta lisätilan tarpeeseen saataisiin nopeasti helpotusta.” Vantaan kaupungin rakennuttajapäällikkö Juha Vuorenmaa summa.

Fixcelin rakennustekniikka soveltuu tämän kaltaiseen nopeaan tarpeeseen erinomaisesti. Koska koulun tilamoduulit rakennetaan Fixcelin tehtaalla Hämeenlinnassa, on rakentaminen mahdollista aloittaa samaan aikaan tontilla tapahtuvien valmistelujen ja maanmuokkauksen kanssa.

Juha Vuorenmaa näkee modulaarisessa rakennustekniikassa monia etuja. ”Modulaarisen koulun rakennusprosessi on huomattavasti nopeampi, kuin perinteisessä rakentamisessa. Nopeus tarjoaa meille tilajoustoa, kun lisätilaa voidaan saada ripeästi sinne, minne sitä tarvitaan.”

Uudessa koulussa toteutuvat niin tilaajan, kuin käyttäjien tarpeet

Muuntokelpoinen ja siirrettävä koulu mitoitetaan 150–180 oppilaalle sekä 6–9 opettajalle. Yli tuhatneliöisen koulun tilojen toivotaan olevan muunneltavia, jotta ne soveltuvat uuden opetussuunnitelman mukaisiin pedagogisiin tarpeisiin. Tämän lisäksi tilojen tulee olla Vantaan kaupungin linjausten mukaisesti turvalliset ja terveelliset.

Rakennettujen tilojen toimivuus ja turvallinen sisäympäristö ovatkin Fixcelin suunnittelun keskiössä. Fixcel-koulujen konseptisuunnittelussa on hyödynnetty monialaisesti asiantuntijoita, kuten pedagogeja, tilasuunnittelijoita, sisäilma-asiantuntijoita, akustiikkoja ja valaisusuunnittelijoita. Tavoitteena on toteuttaa tiloja, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla niin oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointia.

Kaivokselan paviljonkikoulun tilat jakautuvat neljään kokonaisuuteen. Perusvarusteltuihin tiloihin lukeutuvat mm. oppimistilat, pienryhmätilat ja vaatesäilytystilat. Koulussa työskentelevää henkilöstöä varten toteutetaan myös erilaisia hallinto- ja varastotiloja. Näiden lisäksi kouluun rakennetaan ruokailutiloja, sekä rakennuksen puhtaanapitoon liittyviä tiloja.

Paviljonkikoulu suunnitellaan myös siten, että se sopeutuu tontilla oleviin muihin rakennuksiin, sekä Vantaan kaupungin kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin. Energiatehokkuudelta uuden koulurakennuksen edellytetään vastaavan pysyvän rakentamisen mukaista tasoa.

Juha Vuorenmaa näkee Fixcelin rakennusten soveltuvan Vantaan tavoitteisiin hyvin. ”Rakennusten toiminnallisuus on meille erittäin tärkeää. Koulu tehdään käyttöä varten ja käyttäjien tarpeet huomioiden. Fixcelin rakennussuunnitelmassa täyttyvät niin tilasuunnittelumme tarpeet, kuin haluamamme laatukin.”

 

Kansikuva on alustava havainnekuva Kaivokselan lisäkoulusta.