Siirry sisältöön

Eteenpäin menemisellä rakennetaan sisäilmahyvinvointia

Kunnissa ja kaupungeissa käytetään rakentamisen investointeihin arviolta yli 4 miljardia euroa vuodessa. Osa kustannuksista on uudisrakentamista, osa vanhojen rakennusten peruskorjausta. Tämä summa on merkittävä, sillä jo yksinään se muodostaa merkittävän prosentuaalisen osuuden Suomen valtion vuosibudjetista.

Suomi on pinta-alaltaan iso valtio, jossa väestö on pääosin keskittynyt isoihin kasvukeskuksiin – yksinään Uusimaa muodostaa esimerkkinä melkein kolmanneksen koko väestöstä. Tämä asettaa monia haasteita kunnille, joissa muuttoliike vaihtelee sijainnista riippuen positiivisen ja negatiivisen välillä. Budjetin ennakoiminen on pitkälle ajalle haastavaa, koska palveluiden tarve saattaa kasvaa tai verotulojen määrä laskea.

Sama koskee rakentamiseen liittyviä investointeja. Palveluiden turvaamiseksi voidaan joutua rakentamaan tarpeettoman suuriksi jääviä toimitiloja, jos palveluiden tarvitsijoita onkin tulevaisuudessa vähemmän. Vastaavasti palveluiden tarpeen radikaali kasvu voi aiheuttaa suuren loven kunnan budjettiin, kun toimitilat joudutaan rakentamaan vastaamaan uusia tarpeita. Kuntapäättäjien asema ei ole kadehdittava.

En pidä sanasta muutos, koska mielestäni se on kärsinyt inflaation ja toisekseen se on itsestään selvä. Käyttäisin ennemmin sanontaa eteenpäin meneminen ja sitä maailma on koko ajan tekemässä. Maapallo pyörii ja menee eteenpäin. Tämä tulee huomioida palveluiden tarpeen, väestönvaihtelun ja uudisrakentamisen investointien suhteen. Ne tulee sovittaa entistä tiiviimmin yhteen, pois omista kopeistaan ja toteuttaa molempia tarpeen mukaisesti – siellä missä nyt tarvitaan päiväkoteja, voidaan huomenna tarvita esimerkiksi vanhustenhoitoa.

Monin paikoin tähän on herätty. Perinteisen rakentamisen investointien aika alkaa hiipua ja trendi on selvästi muuttumassa. Suunta on alkanut kääntyä siihen, että rakennetaan tarpeeseen ja siksi ajaksi kuin se tarpeellista on. Rakennusten täytyy muuntua, siirtyä, lisääntyä ja poistua tarpeen mukaan, kuten palveluidenkin.

Me Fixcelillä näytämme suuntaa tulevaisuuden rakentamiselle. FIXCEL® HealthySpace -rakennus suunnitellaan käyttötarkoituksen mukaiseksi, mutta aidosti muuntojoustavaksi. Tiloja pystytään muuttamaan, siirtämään ja niiden kapasiteettiä pystytään säätämään. Ratkaisumme on terveellinen käyttäjille, mutta se pystyy myös reagoimaan ympäristön muutoksiin kuten kaupungistumiseen sekä väestön liikkeisiin.

Valttina on myös lyhyt toimitusaika – rakennus valmistuu parhaimmillaan jopa kolmessa kuukaudessa, rakennuksen koosta riippuen. Vuokra-ajan jälkeen rakennus puretaan ja moduulit kierrätetään seuraavaan kohteeseen. Se on ekologista ja järkevää rakentamista.

Nyt rakennetaan sisäilmahyvinvointia. Yksi rakennus kerrallaan.

Joona Iso-Lotila
Asiakkuusjohtaja