rakentaminen

Eteenpäin menemisellä rakennetaan sisäilmahyvinvointia

Kunnissa ja kaupungeissa käytetään rakentamisen investointeihin arviolta yli 4 miljardia euroa vuodessa. Palveluiden turvaamiseksi voidaan joutua rakentamaan tarpeettoman suuriksi jääviä toimitiloja, kun palveluiden tarvitsijoita onkin tulevaisuudessa vähemmän. Vastaavasti palveluiden tarpeen radikaali kasvu voi aiheuttaa suuren loven kunnan budjettiin, kun toimitilat joudutaan rakentamaan vastaamaan uusia tarpeita. Maailma muuttuu. Siksi rakennusten on vastattava muutokseen.